គន្លឹះដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍

by

ពេលណាដែលយើង មិនអាចខិតចូលទៅជិតដល់កំលាំងអនុភាពរបស់ព្រះអាទិទេពបានទេយើងត្រូវតែពឹងពរដល់ព្រះធម្មាចារ្យ រឺ ព្រះសាសា្តចារ្យនិងជួយញាតិញោមអោយចូលដល់ជិតព្រះអាទិទេព ពេលនោះ ទើបញាតិញោមនិងយល់ច្បាស់ចំពោះកំលាំងនៃកំលាំងអនុភាពយ៉ាងជ្រាលជ្រៅនៅក្នុងខ្លួនយើង។

ចូលកុំប្រកាន់ថាអ្នកនេះ ទទួលទានសាបទទួលទានប្រៃពីព្រោះនោះជារឿងរបស់គេ ឯចំណែកញាតិញោមគឺត្រូវតែទទួលទានសាបនិងមានភាពអត់ធ្មត់……។

ត្រូវចងចាំថារាល់ថ្ងៃត្រូវតែអង្គុយភាវនានិងមិនត្រូវឆ្លៀតដល់ការងារណាមួយខាងក្រៅ  បើសិនប្រតិបត្តិដូចការណែនាំរបស់ព្រះអាចារ្យគឺសុទ្ធសឹងតែបានទៅកើតជាទេវបុត្រទេវធីតា ព្រះអរហន្ត ព្រះនិងព្រះពោធិសត្វ។

ការអត់ធ្មត់ព្យាយាមបួសរៀនកុំជ្រៀតចូលនយោបាយ សាសនា កុំបន្ទោសបង្អាប់ដល់អ្នកណាទាំងអស់មានចិត្តមេត្តាធម៌ ញាតិញោមនិងបានអភិវឌ្ឍន៍ឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័ស។

(ដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅ ឈានសមាបត្តិយុគសម័យ SOS )

Share