អត្ថបទដកស្រង់

អត្ថបទដកស្រង់ |
April 20, 2017

ចេះបត់បែនទើបជាការត្រាស់ដឹង

ញាតិញោមជាអ្នកបួសត្រូវតែចេះអត់ធ្មត់និងអង្គុយសមាធិអោយបានច្រើន បើសិនជាឧស្សាហ៍ព្យាយាមញាតិញោម នឹងឃើញច្បាស់ចំពោះកំលាំងអនុភាពដែលមិនអាចសង្ស័យបាននៅខាងក្នុង។ ដូចជាយើងបានឃើញហើយថាបច្ចុប្បន្ននេះ លើពិភពបានកើតមានយ៉ាងច្រើនបញ្ហា បើទោះទីណាៗក៏កើតមានគ្រោះមហន្តរាយ ហេតុដូច្នេះ ញាតិញោមត្រូវចេះតំកល់ខ្លួនក្នុងភាពយ៉ាងធូស្រាល រីករាយបួសបដិបត្តិនាំមកអោយដល់ខ្លួនយើងនូវសេចក្តីសុខស្រួលសន្តិភាពពីក្នុងនៃសន្តានចិត្ត ដើម្បីទទួលបានមហាបញ្ញាខាងក្នុង។


អត្ថបទដកស្រង់ |
April 20, 2017

ទោះបីនៅទីណាក៏តែងតែមានព្រះ-ព្រះពោធិសត្វ

(ពួកយើងបានជួបព្រះធម្មាចារ្យដែលត្រាសដឹង ប្រាកដណាស់ថាយើងនិងបានជួយដោយឆ្លងកាត់តាមកំលាំងរបស់ព្រះអង្គបញ្ហានូវត្រង់ណា តើញាតិញោមនិងខិតខំព្យាយាមតាំងសមាធិឬទេ ? ហើយពិតជាមានបំណងចងបួសបដិបត្តិឬទេ ? ក្រោយពីពេលដែលបានទទួលបន្តញ្ញាណ ញាតិញោមគឺត្រូវតែអង្គុយសមាធិពីរម៉ោងកន្លះជារៀងរាល់ថ្ងៃត្រូវហូបសាបមួយជីវិត និង មិនត្រូវហូបស៊ុតទោះបីតិចតូចក៏ដោយក៍មិនត្រូវផឹកទឹកស្រវឹងតិចតូចក៏ដោយ កាយវាចាចិត្តត្រូវរក្សាអោយបានស្ងប់ទើបអាចក្លាយទៅជាអរិយបុគ្គលមួយអង្គ ញាតិញោមត្រូវតែសម្រេចអោយបានឋានដូចជាព្រះមួយអង្គជំពូកជាអ្នកមហាត្រាស់


អត្ថបទដកស្រង់ |
April 20, 2017

មេរៀនសេចក្តីមេត្តា

ជារៀងរាល់ថ្ងៃញាតិញោមត្រូវតែខំព្យាយាមអង្គុយសមាធិព្រោះជារៀងរាល់ថ្ងៃ ដែលយើងត្រូវប្រឈរមុខនិងអំណាចដ៍កខ្វក់នៅក្នុងសង្គម ហេតុដូច្នេះ ពួកយើងត្រូវតែសមាធិឲ្យបានច្រើនយកសូរសព្ទ័សម្លេងដើម្បីលាងជម្រះចោលរឿងសៅហ្មងក្នុងពិភពលោកនេះ។ យើងបួសប្រតិបត្តិតាមធម្មវិធីសូរសព្ទ័សំលេងនេះ យើងផ្តោតអារម្មណ៍ចំពោះអាហាររបស់ផ្លូវចិត្ត។ភារកិច្ចរបស់អ្នកបួស គឺត្រូវថែរក្សាកាយវាចានិងចិត្តអោយស្ងប់យើងដែលបានបួសប្រតិបត្តិបានអនិសង្ឃច្រើន ត្រូវតែចែករំលែកដល់អ្នកទីទាស់ដល់អ្នក


អត្ថបទដកស្រង់ |
February 11, 2017

សូរសព្ទ័សម្លេង-ពន្លឺរស្មីគឺជាព្រះអាទិទេព

ញាតិញោមដែលបានត្រាស់ដឹងហើយ ចេះតែបន្តរជ្រួតជ្រាបការត្រាស់ដឹងរបស់យើង មួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃកាន់តែបានជ្រួតជ្រាបជាច្រើនឡើង ទោះជានៅពេលវេលាណាក៍ត្រូវដំកល់ចិត្តនិងសាមញ្ញហើយជាអត្ថន័យនៃការបួសប្រតិបតិ្ត។ ចូលឈានរាល់ថ្ងៃ លោកអ្នកនិងឃើញពន្លឺរស្មីរបស់ព្រះពុទ្ធ – ព្រះពោធិសត្វនិងព្រះធម្មាចារ្យបានភ្លឺចែងចាំងចេញពីខាងក្នុងខ្លួន គឺព្រះអង្គបានប្រោសព្រំលើកឋានៈរបស់យើងឡើងផុតក្តីអវិជ្ជានឹងងងឹតងងល់ទៀតឡើយ។ គឺព្រះអង្គប្រើខ្សែនៃសម្លេងនិងរិទ្ធានុភាពឋានទេវលោករបស់ព្រះអាទិទេព ដើម្បីបញ្ចូលទៅក្នុងដួងវិញ្ញាណរបស់យើងប្រើនូវសម្លេងរងំដើម្បីពាំនាំយើង


អត្ថបទដកស្រង់ |
February 11, 2017

គន្លឹះដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍

ពេលណាដែលយើង មិនអាចខិតចូលទៅជិតដល់កំលាំងអនុភាពរបស់ព្រះអាទិទេពបានទេយើងត្រូវតែពឹងពរដល់ព្រះធម្មាចារ្យ រឺ ព្រះសាសា្តចារ្យនិងជួយញាតិញោមអោយចូលដល់ជិតព្រះអាទិទេព ពេលនោះ ទើបញាតិញោមនិងយល់ច្បាស់ចំពោះកំលាំងនៃកំលាំងអនុភាពយ៉ាងជ្រាលជ្រៅនៅក្នុងខ្លួនយើង។ ចូលកុំប្រកាន់ថាអ្នកនេះ ទទួលទានសាបទទួលទានប្រៃពីព្រោះនោះជារឿងរបស់គេ ឯចំណែកញាតិញោមគឺត្រូវតែទទួលទានសាបនិងមានភាពអត់ធ្មត់……។