ជីវប្រវត្តិព្រះគ្រូ រូម៉ា

ព្រះធម្មាចារ្យ រូម៉ា បានប្រសូត្រក្នុងគ្រួសារមួយកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនា។ ក្នុងអំឡុងពេលប្រវត្តិព្រះធម្មាចារ្យដ៍ជូចត់របស់ប្រទេសជាតិ។ មាតាបិតារបស់ព្រះអង្គជាប្រជាកសិករ មានអំណត់អត់ធន់ឧស្សាហ៍ព្យាយាម ក៍ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៍គ្រាន់តែធ្វើដើម្បីឆ្លងឲ្យផុតសម័យដែលមានមហន្តរាយតែប៉ុណ្ណោះ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៍ដោយតែគ្រួសារនៅតែរក្សាបានទម្លាប់ប្រពៃណីដូនតា ការថែរក្សាទូន្មានប្រៀនប្រដៅកូនចៅកើតជាមនុស្ស។

អ្នកមានគុណទាំងទ្វេររបស់ព្រះអង្គមានឥទិ្ធពលយ៉ាងធំចំពោះព្រះអង្គពិសេសគឺជីតាខាងម្តាយគាត់ក៍ជាអ្នកបួសរៀន ហើយថែមទាំងបានថែរក្សាយ៉ាងខ្ចប់ខ្ចួនចំពោះពុទ្ធឱវាទនិងជាគ្រូគុណនិយមយ៉ាងពូកែ មានចិត្តសប្បុរសជានិច្ច គាត់បានឲ្យព្រះអង្គមេរៀនដំបូងគឺក្តីក្លាហានមេតា្តធម៌និងមនុស្សធម៌ មុនពេលគាត់លាចាកលោកទៅគាត់បានផ្តែផ្តាំ...

អានបន្ថែម

ពត៌មាន

អានបន្ថែម

ហេតុអ្វីទទួលអាហារបួស?

ញាតិញោម មានដឹងថាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រល្បីល្បាយក្នុង ពិភពលោក អស់លោកសុទ្ធតែហូបម្ហូបបួសជាអចិន្ត្រៃយ៍។ ញាតិញោមបានទទួលស្គាល់សេចក្តីចាំបាច់ក្នុងការទទួលទានអាហាបួស តាំងពីទស្សនះសីលធម៌រហូតមកដល់ទស្សនះ សុខភាព របស់មនុស្សលោកពីរឿងម្ហូបបួសនេះ។

យល់ដឹងពីរូបមន្តម្ហូបបួសទាំងអស់


ចូលមើល